تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.ای که باشی به دعا در حرم خانه دوست   یا بنوشی ز قدح شربت ریحانه دوست

سعی بیهوده مکن در طلب وصلت دوست      گر ندانی تو ره حرمت کاشانه دوست
ارسال در تاریخ 16 مرداد 92 توسط admin

design