تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.

  چقدر حقیرند مردمانی که

          نه جرأت دوست داشتن دارند

                        و نه اراده دوست نداشتن...

                                   نه لیاقت دوست داشته شدن

                                        و نه متانت دوست داشته نشدن...


                                             با این حال مدام شعر عاشقانه می گویند...


ارسال در تاریخ 16 مرداد 92 توسط admin

design