تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.


یاد تو در ضمیرم و مهـر تو در دلـم      باشی به اندرون شد و باجان به در رود

گر بکنم زتو مهر و بردارم ازتو دل     آن مـهر بـر کـه افـکـنم  آن دل کجا برم

نامـم به کارخـانـه عـشـاق محـو بـاد      گـر جـز محـبـت تـو  بـاد شـغـل دیگرم

ای عـاشـقان کـوی تو از ذره بـیـشتر      من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

شاها من هم به عرش رسانم سریر فضل      ممـلوک آن جنـابـم و  مسـکـیـن آن درم
ارسال در تاریخ 1 شهریور 92 توسط admin

design