تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.

کارگر خسته کنار صندوق صدقه ایستاده بود.

از جیب کوچک جلیقه ی کهنه اش سکه ای بیرون آورد:

چشمش به نوشته ای افتاد:

"صدقه عمر را زیاد می کند!"

مرد رنج دیده از صدقه دادن منصرف میشود!
برچسب ها: رنج دیده،
دنبالک ها: ناگفته ها،
ارسال در تاریخ 5 مهر 92 توسط admin

design