تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.
بهم می گی تمومش کن
چه جوریشو نمی دونی
یه چیزایی رو این روزا 
داری از من می پوشونی
دارم فک می کنم بی تو 
چه بد روزایی در پیشه
بدون من کجا می ری 
چه طور روزات سر می شهارسال در تاریخ 28 اردیبهشت 93 توسط admin

design