تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.

به حرمت نـان و نمکی که با هم خوردیم

نان را تو ببر

که راهت بلند است وطاقتت کوتاه

نمک را بگذار بـرای من

میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

من غـرورم را به راحتی به دست نیـاوردم

که هر وقت دلـت خواست خردش کنی 

غرور من اگر بشکند

با تکه هایـش

شاهـرگ زندگی تـو را نیز خواهم زد

شاهرگی که زندگی من نیز بدان بسته است  
ارسال در تاریخ 16 مرداد 92 توسط admin

design