تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست. از جمله تصوراتی که کودک از پدر خود دارد عبارتند از :

 

الف ) چهره برجسته خانواده

ب ) همانندی با پدر

ج ) ضامن رفع نیازها

د ) عامل تأمین امنیت

ه )مرکز دانایی و اندیشه.

 ارسال در تاریخ 16 مرداد 92 توسط admin

design